U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.
Banner lente

Nieuwe huurwetgeving - overlijden van de huurder

De nieuwe regels over de huurwaarborg en de opzeg van een huurovereenkomst korte duur kon u in de vorige berichten reeds lezen. Als laatste wijziging bespreken we het overlijden van een huurder.

Voorbeeld :

  • Heeft u een woninghuurovereenkomst ondertekend op 18 december 2018 met aanvang op 1 januari 2019, dan is de federale woninghuurwetgeving nog van toepassing.
  • Heeft u een woninghuurovereenkomst ondertekend op 2 januari 2019 met aanvang op 5 januari 2019, dan is het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet van toepassing.

Federaal - oude huurwet

De erfgenamen nemen alle verplichtingen over voortvloeiende uit de huurovereenkomst. Zo zijn zij gehouden tot het betalen van de maandelijkse huur,... Indien de erfgenamen de huurovereenkomst wensen op te zeggen moeten zij dus met een opzegtermijn van drie maanden rekening houden en indien de overeenkomst een einde neemt in de eerste driejarige periode zullen zij een schadevergoeding moeten betalen aan de verhuurder van drie, twee of één maand huur, al naargelang de opzeg eindigt tijdens het eerste, het tweede of het derde jaar van de eerste driejarige periode.

Vlaanderen - nieuwe huurwet

Als de enige huurder overlijdt, wordt de huurovereenkomst automatisch ontbonden op het einde van de tweede maand na het overlijden, tenzij de erfgenamen binnen die termijn verklaard hebben verklaard dat ze de huurovereenkomst willen verderzetten. Als de erfgenamen niet reageren of laten weten dat ze de huurovereenkomst willen verderzetten, wordt deze ontbonden en heeft de verhuurder recht op een vergoeding van één maand huur. De erfgenamen zijn ondertussen wel gehouden tot het verder betalen van de maandelijkse huur tot de ontbinding van de huurovereenkomst.

Indien er geen erfgenamen zijn of als zij de nalatenschap hebben verworpen moet de verhuurder aan de vrederechter vragen om een curator aan te stellen. De vrederechter zal ter plaatse een boedelbeschrijving opmaken en bezorgen aan de curator die op zijn beurt de huisraad zal verkopen en met de opbrengst hiervan de verhuurder betaalt.

Voorbeeld :

Als de enige huurder overlijdt op 17 januari 2019, eindigt de huurovereenkomst automatisch op 31 maart 2019. De erfgenamen moeten zolang de huur blijven betalen en het goed ontruimen tegen 31 maart 2019. Verder moeten ze ook een bijjkomende vergoeding betalen van één maand huur aan de verhuurder.

Meer info kan uw vinden op de website van Woninghuur Vlaanderen.
Bron : www.vlaanderen.be

Terug naar boven
Sluit menu Juno Vastgoed