U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.
Banner lente

Leegstand in Zottegem

Volgens het gemeentelijk belastingsreglement van Zottegem dat geldig is van 2014 tot 2019 kan er jaarlijks een gemeentelijke heffing gevorderd worden op o.a. woningen opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Deze heffing is verschuldigd vanaf het moment dat de betreffende woning in het register is opgenomen en dient binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet betaald te worden. Zolang de leegstaande woning niet uit het  leegstandsregister geschrapt is, blijft de heffing van het aanslagjaar verschuldigd op het moment dat er een nieuwe termijn van 12 maanden verstrijkt.


Wie is de belastingsplichtige?

Degene die houder is van het zakelijk recht van de woning dient de belasting te betalen. Zijn er meerdere houders dan zijn ze allen hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor de betaling van de totale heffingsschuld.


Bedrag van de heffing

Voor een leegstaande woning bedraagt de basisheffing €1500. Het bedrag van de volgende heffingen is de basisheffing maal X, waarbij X staat voor het aantal periodes van twaalf maanden dat de woning onafgebroken opgenomen is in het gemeentelijk leegstandsregister. X mag hierbij nooit meer bedragen dan 5.


Vrijstelling

Er zijn toch wel een aantal vrijstellingen van de heffing op leegstand waarvan we er twee even nader toelichten:

- de heffingsplichtige die volle eigenaar is van één enkele woning, bij uitsluiting van enige andere woning, is vrijgesteld van de belasting

- de heffingsplichtige die sinds minder dan één jaar de zakelijk gerechtigde is van de woning, waarbij de vrijstelling slechts geldig is voor de eerste heffing op het verkrijgen van het zakelijk recht


Meer info

Wenst u meer info over dit onderwerp? Spring dan eens binnen voor een uitgebreide toelichting!

 

Bron: verslag gemeenteraad 28 april 2014

Terug naar boven
Sluit menu Juno Vastgoed