U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.
Banner lente

Conformiteitsattest verplicht bij verhuur

Huurwoningen moeten voldoen aan de vastgelegde minimale kwaliteitsnormen die zijn vastgelegd in de Vlaamse Wooncode. Wie in Vlaanderen een woning huurt, mag er normaal gezien van uitgaan dat die woning veilig is. 

Zodus wordt er een verplicht conformiteitsattest ingevoerd voor verhuurders om ongezonde en onveilige woningen uit de huurmarkt te bannen. Een betaalbare en kwaliteitsvolle woning is immers een basisrecht voor iedereen. 


Vanaf wanneer

Het verplicht conformiteitsattest zal ingevoerd worden vanaf 1 januari 2022. Met deze verordening zullen (gefaseerd) alle huurwoningen worden gescreend, beginnend met de oudste huurwoningen. Zo een conformiteitsattest wordt uitgereikt wanneer je woning veilig en gezond is, en voorzien van basiscomfort. Er wordt gekeken of de basisnutsvoorzieningen aanwezig zijn en goed functioneren, of er voldoende licht en verluchting is, of er gebreken of onveilige situaties zijn en hoe groot de leefruimtes zijn. Enkel objectief waarneembare gebreken worden beoordeeld. Download onderaan de checklist om te zien of uw woning conform is.

Net zoals een kwaliteitslabel biedt het conformiteitsattest een meerwaarde voor huurder én verhuurder. Het is als het ware een garantie dat de huurwoning, op het moment van het onderzoek ter plaatse, aan de minimale normen voldoet. Dit attest is 10 jaar geldig, maar zal in sommige gevallen beperkt worden tot 5 jaar, zoals bijvoorbeeld bij vochtproblemen.


Gefaseerde invoering

Het conformiteitsattest zal verplicht zijn voor elke nieuwe verhuring of ter beschikkingstelling. De verplichting zal van toepassing zijn voor alle nieuwe huurcontracten in woningen die gebruikt worden als hoofdverblijfplaats van een bepaalde ouderdom:
  • vanaf 1 januari 2022 voor woningen met kadastraal bouwjaar vóór 1952
  • vanaf 1 januari 2024 voor woningen met kadastraal bouwjaar vóór 1974
  • vanaf 1 januari 2026 voor woningen met kadastraal bouwjaar vóór 1996;
  • vanaf 1 januari 2028 voor alle woningen, ongeacht de ouderdom van de woning


Gevolgen 

Stad Zottegem wil streng optreden tegen schrijnende levensomstandigheden en huisjesmelkers. Daarom zullen eigenaars die het nalaten een verplicht conformiteitsattest aan te vragen een belasting opgelegd worden.


Meer info

Voor vragen kan je steeds terecht bij Dienst Wonen: bel 09 364 64 95 of email wonen@zottegem.be.
 

Check hier of uw woning conform is
Terug naar boven
Sluit menu Juno Vastgoed